Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно стратегията на Министерството на труда и социалната политика за справяне с безработицата
Дата 23/02/2010
Входящ номер 054-05-32
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/03/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/03/2010
Текст на питането
Текст на отговор