Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно заявени намерения за намаляване на броя на висшите училища от 51 на 40
Дата 11/03/2010
Входящ номер 054-05-45
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/03/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/04/2010
Текст на питането
Текст на отговор