Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на вътрешните работи във връзка с издаването на новите документи за самоличност
Дата 16/03/2010
Входящ номер 054-05-47
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/03/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 26/03/2010
Текст на питането
Текст на отговор