Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката по изработване Стратегия за развитие на Българските държавни железници
Дата 17/03/2010
Входящ номер 054-05-49
Адресат Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор