Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно данъчната тежест в България
Дата 24/03/2010
Входящ номер 054-05-54
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/04/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/05/2010
Текст на питането
Текст на отговор