Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната
Дата 29/03/2010
Входящ номер 054-05-55
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/04/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/04/2010
Текст на питането
Текст на отговор