Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно допуснати нарушения по изпълнение на проект по програма ФАР от община Ямбол и извършени плащания
Дата 14/04/2010
Входящ номер 054-05-56
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/04/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/05/2010
Текст на питането
Текст на отговор