Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерките на Министерството на финансите за повишаване събираемостта на данъците на юридическите лица
Дата 15/04/2010
Входящ номер 054-05-57
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/04/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 28/04/2010
Текст на питането
Текст на отговор