Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно прилагане на Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС N 215/12.08.2004 г., изм. и доп., бр.10 на ДВ от 6.02.2009 г., бр.39 от 26.05.2009 г
Дата 30/04/2010
Входящ номер 054-05-61
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/05/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 14/05/2010
Текст на питането
Текст на отговор