Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Правителството за борба с контрабандата
Дата 04/05/2010
Входящ номер 054-05-62
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/05/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 14/05/2010
Текст на питането
Текст на отговор