Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно усвояването на европейски средства от Министерството на труда и социалната политика
Дата 11/05/2010
Входящ номер 054-05-64
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/05/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/05/2010
Текст на питането
Текст на отговор