Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно ограничаването на обхвата на лицата, участващи в Националната програма "Асистенти на хора с увреждания", дейност "Личен асистент"
Дата 12/05/2010
Входящ номер 054-05-65
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/05/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/05/2010
Текст на питането
Текст на отговор