Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно "максимизиране" на приходите от продажби на електроенергия от АЕЦ"Козлодуй"
Дата 12/05/2010
Входящ номер 054-05-66
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор