Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно провежданата политика за повишаване на приходите от продажбата на електроенергия от АЕЦ "Козлодуй"
Дата 13/05/2010
Входящ номер 054-05-67
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор