Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно финансово-стопанското състояние на СУ "Св.Климант Охридски" и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на държавните субсидии на висшето училище
Дата 19/05/2010
Входящ номер 054-05-68
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор