Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно провеждане на международна оценка на научноизследователската работа на висшите училища
Дата 21/05/2010
Входящ номер 054-05-71
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/06/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 04/06/2010
Текст на питането
Текст на отговор