Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на министерството и предприеманите действия при жалби на граждани за търсене на съдействие от органите на МВР
Дата 21/05/2010
Входящ номер 054-05-72
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор