Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Стратегията на ЕС "Европа 2020" и Националната програма за развитие на България
Дата 16/06/2010
Входящ номер 054-05-83
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/06/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 25/06/2010
Текст на питането
Текст на отговор