Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките, развивани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет
Дата 07/10/2010
Входящ номер 054-05-141
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/10/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/11/2010
Текст на питането
Текст на отговор