Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно стартиране на проект "Социално включване", финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие
Дата 20/10/2010
Входящ номер 054-05-147
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/10/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/10/2010
Текст на питането
Текст на отговор