Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на транспорта спрямо дейността по "Отбранително мобилизационна подготовка"
Дата 27/10/2010
Входящ номер 054-05-149
Адресат Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/11/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/11/2010
Текст на питането
Текст на отговор