Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно язовир "Цанков камък"
Дата 27/10/2010
Входящ номер 054-05-150
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор