Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА СТРАТЕГИЯ „ЕС 2020“
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT - CONSULTATION ON THE FUTURE "EU 2020" STRATEGY
Дата на документа: 24/11/2009
№ на документ: COM(2009) 647
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове