Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Ключовия умения в променящ се свят - НАПРЕДЪКА НА ЦЕЛИТЕ ОТ ЛИСАБОН В ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО - Анализи на прилагането на европейско и национални нива - {COM(2009) 640 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Key competences for a changing world - PROGRESS TOWARDS THE LISBON OBJECTIVES IN EDUCATION AND TRAINING - Analysis of implementation at the European and national levels - {COM(2009) 640 final}
Дата на документа: 25/11/2009
№ на документ: SEC(2009) 1598
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове