Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 26.11.2009 година относно плащането на годишното финансово участие за 2009 г. по силата на Споразумението за партньорство в областта на рибарството, парафирано между Европейската общност и Република Гвинея, предвид политическото положение в Гвинея
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 26.11.2009 on the payment of the 2009 annual financial compensation under the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea, in view of the political situation in Guinea
Дата на документа: 26/11/2009
№ на документ: C(2009) 9187
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове