Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30.11.2009 относно финансовия принос на Общността в разходите, направени от България през 2008 г. за финансирането на програма за контрол на някои видове зоонозна салмонела сред стадата от птици за разплод от вида Gallus gallus
Заглавие на английски:
Дата на документа: 30/11/2009
№ на документ: C(2009) 9683
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове