Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности във вреда на техните финансови интереси и за гарантиране на обмен на информация по данъчни въпроси
Заглавие на английски: Amended Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Principality of Liechtenstein, of the other part, to combat fraud and any other illegal activity to the detriment of their financial interests and to ensure exchange of information on tax matters
Дата на документа: 23/11/2009
№ на документ: COM(2009) 648
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове