Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: DECISION DE LA COMMISSION Du 30.11.2009 relative a la vente par adjudication permanente d’alcool d’origine vinique detenu par la France en vue de l’utilisation sous forme de bioethanol dans la Communaute
Заглавие на английски: DECISION DE LA COMMISSION Du 30.11.2009 relative a la vente par adjudication permanente d’alcool d’origine vinique detenu par la France en vue de l’utilisation sous forme de bioethanol dans la Communaute
Дата на документа: 30/11/2009
№ на документ: C(2009) 9769
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове