Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30.11.2009 г. за изменение на Решение на Комисията C(2000)3058 окончателeн от 20 октомври 2000 г. за одобрение на програмата САПАРД за земеделие и развитие на селските райони за Република България
Заглавие на английски: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30.11.2009 г. за изменение на Решение на Комисията C(2000)3058 окончателeн от 20 октомври 2000 г. за одобрение на програмата САПАРД за земеделие и развитие на селските райони за Република България
Дата на документа: 30/11/2009
№ на документ: C(2009) 9752
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове