Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 3 В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел II — Съвет
Заглавие на английски: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 3 В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел II — Съвет
Дата на документа: 26/11/2009
№ на документ: SEC(2009) 1635
Вид документ: Писмо
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове