Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА допълващо Кодекса на шенгенските граници по отношение на наблюдението на морските външни граници в контекста на операционното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION supplementing the Schengen Borders Code as regards the surveillance of the sea external borders in the context of the operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders
Дата на документа: 27/11/2009
№ на документ: COM(2009) 658
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове