Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Напредъкът към целите от Лисабон в образованието и обучението - показатели и критерии за 2009 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks 2009
Дата на документа: 23/11/2009
№ на документ: SEC(2009) 1616
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове