Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Съобщение от комисарите Samecki и Spidla до Комисията относно междинен доклад за последващи действия във връзка с плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия
Заглавие на английски: COMMUNICATION TO THE COMMISSION - Communication from Commissioners Samecki and Spidla to the Commission giving an interim report on the follow-up to the action plan to strengthen the Commission's supervisory role under shared management of structural actions
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1463
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове