Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Придружаващ документ към Предложение за ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА относно процедурите за данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {C(2009) 7924}{SEC(2009) 1370}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Proposal for a COMMISSION RECOMMENDATION on withholding tax relief procedures - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT - {C(2009) 7924}{SEC(2009) 1370}
Дата на документа: 19/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1371
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове