Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - „Европейска програма за изследвания и иновации в областта на сигурността — първоначална позиция на Комисията относно ключовите констатации и препоръки на Европейския форум за изследвания и иновации в областта на сигурността“
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - "A European Security Research and Innovation Agenda - Commission's initial position on ESRIF's key findings and recommendations"
Дата на документа: 21/12/2009
№ на документ: COM(2009) 691
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове