Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5.2.2010 година относно стандартните договорни клаузи при предаването на лични данни към лицата, които ги обработват, установени в трети страни, съгласно Директива 95/46/ЕО
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 5.2.2010 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries under Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 05/02/2010
№ на документ: C(2010) 593
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове