Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ВТОРИ ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ОТНОСНО ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВА 1999/5/ЕО относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - SECOND PROGRESS REPORT ON THE OPERATION OF DIRECTIVE 1999/5/EC, on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
Дата на документа: 09/02/2010
№ на документ: COM(2010) 43
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове