Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета - COM(2010)46
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Council Regulation (EC) No 577/98 - COM(2010)46
Дата на документа: 09/02/2010
№ на документ: SEC(2010) 115
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове