Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/… НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EU) No …/…. amending Regulation (EC) No 479/2009 as regards the quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure
Дата на документа: 15/02/2010
№ на документ: COM(2010) 53
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове