Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - Въздействие на плана за действие по отношение на засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - Impact of the action plan to strengthen the Commission's supervisory role under shared management of structural actions
Дата на документа: 18/02/2010
№ на документ: COM(2010) 52
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове