Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно прилагането на Дело EGF/2009/013 DE / Karmann получено от Германия за финансова помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
Заглавие на английски: COMMUNICATION TO THE COMMISSION on application EGF/2009/013 DE/Karmann received from Germany for a financial contribution from the European Globalisation Adjustment Fund
Дата на документа: 30/11/2009
№ на документ: SEC(2009) 1619
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове