Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - „Европа 2020“ — обществена консултация - Пръв преглед на отговори
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Europe 2020 – public consultation - First overview of responses
Дата на документа: 02/02/2010
№ на документ: SEC(2010) 116
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове