Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за Решение на Съвета относно съществуването на прекомерен дефицит в Италия
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION on the existence of an excessive deficit in Italy
Дата на документа: 11/11/2009
№ на документ: SEC(2009) 1524
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове