Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно изискванията за устойчивост при използването на източниците на твърда и газообразна биомаса в електроенергетиката и системите за топлинна и хладилна енергия - SEC(2010) 65 finalSEC(2010) 66 final
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on sustainability requirements for the use of solid and gaseous biomass sources in electricity, heating and cooling - SEC(2010) 65 finalSEC(2010) 66 final
Дата на документа: 25/02/2010
№ на документ: COM(2010) 11
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове