Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Становище на Комисията относно кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз - {SEC(2010) 153}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Commission Opinion on Iceland's application for membership of the European Union - {SEC(2010) 153}
Дата на документа: 24/02/2010
№ на документ: COM(2010) 62
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове