Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, Придружаваща документа към ЗЕЛЕНАТА КНИГА относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС: подготвяне на горите за изменението на климата - COM(2010)66 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - BACKGROUND INFORMATION Accompanying document to the Draft Green Paper on: Forest Protection and Information in the EU: Preparing forests for climate change - COM(2010)66 final
Дата на документа: 01/03/2010
№ на документ: SEC(2010) 163
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове