Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the multiannual financial framework for the years 2007-2013
Дата на документа: 03/03/2010
№ на документ: COM(2010) 72
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове