Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - EUROPE 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth
Дата на документа: 03/03/2010
№ на документ: COM(2010) 2020
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове