Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство - {SEC(2010) 197}{SEC(2010) 198}
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union action for the European Heritage Label - {SEC(2010) 197}{SEC(2010) 198}
Дата на документа: 09/03/2010
№ на документ: COM(2010) 76
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове