Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анекс към Съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент - Доклад за напредъка в създаването на вътрешен пазар за газ и електроенергия, Придружавщ документа към Доклада за напредъка в създаването на вътрешен пазар за газ и електроенергия - COM(2010)84 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Report on progress in creating the internal gas and electricity market Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Report on progress in creating the internal gas and electricity market - COM(2010)84 final
Дата на документа: 11/03/2010
№ на документ: SEC(2010) 251
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове